İş Kazalarında Bilirkişilik Sertifika Programı

Amacı

İş kazaları konusunda kusur dağılımı değerlendirmesini, iş kazalarının azalmasını sağlayacak çağdaş bir bakış açısı ile yapabileceksiniz. Savcılık Soruşturması, Ceza Mahkemesi yargılaması, İş Mahkemesi yargılaması sırasında alınacak görevler için Bilirkişi Raporu hazırlayabileceksiniz.

Ders Programı

1.    Bilirkişilik Programı

a)    Kimler Bilirkişi Olabilir?

b)    Bilirkişilik Başvurusu Ne Zaman ve Nereye Yapılır?

c)    Bilirkişi Nasıl Görevlendirilir?

d)    Bilirkişilik Etik İlkeleri Nelerdir?

e)    Bilirkişi Ücretini Nereden ve Nasıl Alır?

f)     Bilirkişi Yargılamanın Hangi Aşamalarında Görevlendirilir?

 

2.    İş Kazası Kusur Dağılımı Değerlendirmesi

a)    Kaza Oluşumu

b)    Güvensiz Koşulların Kaza Oluşumuna Etkisi

c)    Güvensiz Davranışların Kaza Oluşumuna Etkisi

d)    İş yeri İkliminin Kaza Oluşumuna Etkisi

e)  Kusur Dağılımı Belirlemede Çağdaş Yaklaşım

3.    Dava Dosyası

a)    Dava Dosyasında Yapılacak İncelemeler

b)    Aynı Kaza İle İlgili Diğer Davalar

c)    SGK İncelemeleri

d)    İş Teftiş İncelemeleri

e)   Diğer Bilirkişi Raporları


4.    Teknik Yönden Değerlendirme

a)    Teknik Olarak Olayı İnceleme

b)    Cihaz, makine, teçhizatları teknik olarak inceleme

c)    Kusur Oranı Belirleme

d)    Örnek Kaza Dosyaları

 

5.    Bilirkişi Raporu Hazırlanması

a)    Bilirkişi Raporu İçeriği

b)    İş Kazası Kararının Verilmesi

c)    Kaza Tarihine Göre Mevzuatın Belirlenmesi

d)    Bilirkişi Rapor Örnek Formatları

e)    Rapor Hazırlamada Özellikle Dikkat Edilecek Konular

f)     Birlikte Görev Alınan Diğer Bilirkişiler

g)    Rapor Yazımı, İncelenmesi, Teslimi

h)    Ek Rapor Düzenlenmesi

 

6.    İş Kazaları Yargılamaları İle İlgili Örnek Yargıtay Kararları İnceleme

a)    Ceza Davasında Kesinleşmiş Cezası Olan Kişilerin Durumu

b)    Örnek Kazaların İncelenmesi

c)    Örnek Dosya İncelemesi

d)  Sorular, Yanıtlar

 

Sertifika

% 70 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.


Eğitim Danışmanı

553 966 0835

553 966 0836

Not: Kredi Kartı ile taksitli ödemelerde taksit sayısına göre Banka komisyon Uygulamaktadır.