Sigorta Hukuku ve Bilirkişiliği Eğitimi

Yazar aabektas07 16/05/2016 0 Yorumlar

Programın Tanımı:

Sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin rizikonun meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlediği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen ticaret hukuku kapsamına giren özel hukuk alanı

 

Programın Amacı:

Sigorta hukuku konularında yeni çıkacak bilirkişi kanununa uygun şekilde bilirkişilik faaliyetlerini sigorta hukuku mevzutlarındaki güncel duruma göre yapmalarına olanak sağlamak Ayrıca bu kanunla gelmesi muhtemel yeniliklere hazırlamak

 

Programın Süresi:

24 Saat

 

Ders Programı:

    ·         Sigortanın tanımı unsurları ve türleri

    ·         Sigorta sözleşmeleri

    ·         Sigortacının hak ve sorumlulukları

    ·         Sigorta ettirenin / sigortalının hak ve sorumlulukları

    ·         Mal sigortaları

    ·         Sorumluluk sigortaları

    ·         Hayat sigortaları

    ·         Kaza ve hastalık /sağlık sigortalı

    ·         Bireysel Emeklilik Sigortası

    ·         Reasürans

    ·         Sigortacılıkta bilgilendirme ve anlaşmazlıkların çözümü

    ·         Ülkemizde sigortacılığın örgütlenmesi düzenleme ve denetim

    ·         Bilirkişilik kanun taslağında Bilirkişilik kanununa getirilmesi gereken yenilikler

Etiketler: sigorta

Yorum Yap