Blog

RSS
Sigorta Hukuku ve Bilirkişiliği Eğitimi

Sigorta Hukuku ve Bilirkişiliği Eğitimi

aabektas07 16/05/2016 0
Programın Tanımı: Sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin rizikonun meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlediği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen ticaret hukuku kapsamına giren özel hukuk alanı   Programın Amacı: Sigorta hukuku konularında yeni çıkacak bilirkişi kanununa uygun şekilde bilirkişilik faaliyetlerini sigorta h...
Devamı...
Adli Bilişim ve Hukuku Eğitimi

Adli Bilişim ve Hukuku Eğitimi

aabektas07 16/05/2016 0
 Programın Tanıtımı: Hukuk alanındaki meslekleri icra ederken ister teorik ister uygulama tarafını yürütsün her hukukçunun karşısına mutlaka bilişim hukuku ilke ve mevzuatları ile ilgili çözümlenmesi gereken sorunlar çıkmaktadır. Bilişimciler veya diğer meslek mensupları için de meslekleri gereği bilişim hukukunu bilmek işin kaderini etkileyecek öneme sahip olmaktadır.   Programın Amacı: Adli bilişim ve bilişim hukukunda uzmanlaşmak isteyen avukatlara, stajyer avukatlara, akademisyenlere, bilişim uzmanlarına, bilgi Güvenliği Uzmanlarına, Sosyal Medya İçerik Danışmanlarına, Marka Danışmanla...
Devamı...
İş Hukuku ve Hesap Bilirkişiliği

İş Hukuku ve Hesap Bilirkişiliği

aabektas07 16/05/2016 0
 Programın Tanıtımı:      İş uyuşmazlıklarının çoğalması bu alanda giderek artan sayıda uzman hesap bilirkişisi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İş hukukunda dava konusu uyuşmazlıkların önemli bir bölümü işçilik alacaklarına ilişkin olup, bu alacakların hesaplanması Yargıtay içtihatları ışığında maddi hukuk bilgisi ile ispat hukuku esaslarının harmanlandığı bir uzmanlık gerektirmektedir. İş Hukukunda Bilirkişilik Eğitiminde Bireysel İş Hukuku kapsamında talep edilen işçilik alacakları bu alanda uzman tanınmış avukat bilirkişiler ve öğretim üyeleri tarafından ele alınacaktır. Bu alacakların hesa...
Devamı...
Hukuk Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Eğitimi

Hukuk Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Eğitimi

aabektas07 16/05/2016 0
Programın Tanıtımı: Arabuluculuk, Hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm" (ADR) yöntemidir. Sistematik teknikler uygulayarak, görüşme ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.  Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazl...
Devamı...
Grafoloji

Grafoloji

aabektas07 15/09/2014 0
Adalet Bakanlığı ceza ve hukuk mahkemelerinde yeminli bilirkişilik yapan veya yapmak isteyenler, Grafoloji alanında Yüksek Lisans ve akademik çalışma yapmak isteyenler, Sahte para, imza, yazı, kıymetli evrak konularında bilgi sahibi olmak isteyenler, Grafoloji alanında kendisini geliştirmek isteyenler. Programa Kimler Katılabilir: Sahte para, imza, yazı, kıymetli evrak konularında bilgi sahibi olmak isteyenler, Adalet Bakanlığı ceza ve hukuk mahkemelerinde yeminli bilirkişilik yapan veya yapmak isteyenler, grafoloji alanında kendisini geliştirmek isteyenler, avukatlar, akademisyenler, noter,...
Devamı...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

aabektas07 15/09/2014 0
Programam Kimler Katılabilir Sahte para, imza, yazı, kıymetli evrak konularında bilgi sahibi olmak isteyenler, Adalet Bakanlığı ceza ve hukuk mahkemelerinde yeminli bilirkişilik yapan veya yapmak isteyenler, grafoloji alanında kendisini geliştirmek isteyenler, avukatlar, akademisyenler, noter, gümrük, vergi daireleri ve muhasebe sektöründe çalışanlar ile mesleğini icra ederken değerli belge, para, imza, parmak izi vb. almak ve / veya kontrol etmek zorunda olanlar, kariyerine bu alanda devam etmek isteyen lisansını tamamlamış kişiler ve/veya son sınıf öğrencileri, YMM ve SMMM’ ler....
Devamı...