Bedensel Zararlarda Tazminat Hukuku (Aktüer)

Kimler Katılabilir

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans Mezunları, Avukatlar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Doktor Hekimler.

Eğitimin İçeriği

1.       Tazminat Hesabının Hukuki Boyutu / Yasal Dayanakları                         

2.       Tazminat Hukukunun Ögeleri                                                                                                                                                                     

·         Yaralının veya Ölenin Yaşı

·         Mali ve Sosyal Durumu (Belgelenmiş Geliri veya İşi)

·         Ölüm veya Yaralanma Olayının Tazminatla İlliyeti

·         Sabit Rant, Sigorta Matematiği ve Prograsif Ranta Göre Hesap Teknikleri

·         Hesabın Güncelleştirilmesi / PSD değeri a) Kaza olay tarihine göre b) Hesap tarihine göre aktüer hale getirilmesi

·         Malul veya Desteğin Muhtaçlığı

·         Tedavi Gideri

·         Destek Süresi ve Paylaşımı

3.       Tedavi ve Defin Tazminatının Hesaplanması

4.       Mahkeme Düzeyinde Zarar-Ziyan Hesaplama Usul ve Esasları

5.       Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Engelli/Özürlü Raporlarına Göre Maluliyet Oranı

6.       Kusur Durum veya Oranının Hesaplama İçerisinde Yorumlanması

7.       Bakım-Bakıcı Giderleri

8.       Bakıma Muhtaçlık Hali

9.       Protez Kullanımı ve Niteliği / Tazminat Hukuku İçerisinde İrdelenmesi

10.   PMF, CESQ, MOSER Yaşam Tablolarının İrdelenmesi,

11.   Trafik Kazalarından Kusur Oranı veya Sosyal Risk Kapsamının İrdelenmesi,

12.   Bilirkişi Rapor Örneklerinin İncelenmesi

Eğitimin Danışmanı

532 346 1539

553 966 0835

 Not: Kredi Kartı ile taksitli ödemelerde taksit sayısına göre Banka komisyon Uygulamaktadır. Bütün banka kartları geçerlidir.